Banja Luka - 21.01.2018.

Poruka biskupa Semrena za Dan života 2018.

Sarajevo - 19.01.2018.

Održana sjednica Stručnog tijela za prijenos liturgijskih slavlja BK BiH

Sarajevo - 10.01.2018.

Održana 18. sjednica Stalnog vijeća Biskupske konferencije BiH